פרסום | מאמר | 2021

תנועה מתנגדת

מפתח - כתב עת למחשבה פוליטית, 16

פרסום | עריכה | 2021

מוסף 30 "אבו כביר"

מארב, כתב עת מקוון לאמנות ותרבות

Available in English

פרפורמנס | 2021

We are on the move now

פרטיטורה למרחב פתוח, אירוע אמנות , יפו

קבוצת מחקר | ניהול אמנותי | 2020-2021

פרויקט מסעות 

המכון לנוכחות ציבורית, המרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית, חולון

פרסום | מאמר | 2020

מתודה בהתפתחות - קבוצות מחקר במכון לנוכחות ציבורית

מארב, כתב עת מקוון לאמנות ותרבות

Available in English

פרסום | עריכה | 2020

מוסף 28 "סיורי גבול"

מארב, כתב עת מקוון לאמנות ותרבות

Available in English

פרסום | מאמר | 2020

שהות אמן | 2020

Open process: Border Patrol

1927 Art Space, Athens

רב שיח | הנחיה ואוצרות | 2019

קבוצת מחקר | ניהול אמנותי | 2019

סיורי גבול 

המכון לנוכחות ציבורית, המרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית, חולון

פרויקט מחקר | 2019

Perverse de-colonization

Academy of the Arts of the World, Cologne

פרסום | עריכה | 2018

מוסף 23 "ג'סטה"

מארב, כתב עת מקוון לאמנות ותרבות

Available in English

תערוכה קבוצתית | אוצרות | 2018

מקדש מעט

גלריית לימודי התואר השני, בצלאל, תל אביב

תערוכה | אוצרות | 2018

חלק ונחלה – תערוכת יחיד של צפיה דגני
סדנאות האמנים, ירושלים

פרסום | עריכה | 2017

קבוצת מחקר | ניהול אמנותי | 2017

פורום ג׳סטה

המכון לנוכחות ציבורית, המרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית חולון

פרסום | ביקורת | 2017

מחווה בין מקום למרחב

אביטל ברק על תערוכה של הילה בן ארי ערב רב, כתב עת לאמנות, תרבות וחברה

פרסום | מאמר | 2016

A Visual Genealogy of Sacred Landscape

כתב עת אקדמי
Israel Studies Review

תערוכה קבוצתית | אוצרות | 2016

כיפת הסלע

הגלריה לצילום, האקדמיה לאמנות בצלאל, ירושלים

אירוע אמנות | הפקה ותחקיר היסטורי | 2016

בתים מעבר למקף

תערוכות -בתים פתוחים - סיורים ביאפא

עמותת זוכרות

אירוע אמנות | אוצרות | 2014

אף על פי כן נוע תנוע

מרכז אמנות גבירול, תל אביב